Proturcars és una empresa moderna, jove i dinàmica, però amb molta experiència en el sector. L’empresa va començar la seva activitat a principis del 2004. Essent una empresa associada a Protur Hotels, una de les cadenes hoteleres més importants de Mallorca, necessitem donar un servei de qualitat, òptim i, per ser una empresa relativament petita, gairebé personalitzat, segons les necessitats dels nostres clients.

El 80% dels vehicles que formen la nostra flota són nous, no arriben a l’any d’antiguitat, la qual cosa significa que cada any estem renovant el 80% de la flota, això suposa tenir una flota de qualitat i variada, els nostres vehicles porten incorporades les últimes innovacions realitzades pels fabricants d’automòbils. Això suposa un important esforç econòmic, però creiem que és la manera adequada per donar el servei que vostè es mereix. Procurem també que la nostra relació qualitat-preu sigui la correcta.